Skip to main content

Финансов компонент (бюджет)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.06.2024 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.03.2024 г.
Начален бюджет за 2024г. на ДГ „Слънце” Кюстендил
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.12.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.12.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.09.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.09.2023 г.
Начален бюджет за 2023г. на ДГ „Слънце” Кюстендил
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.06.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.03.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.03.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.06.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на ДГ „Слънце” Кюстендил

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.03.2022 г.
 
 
Powered by Phoca Download