НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"

 

rv 2021 logo

Детската градина „Слънце“ кандидатства и бе класирана по Дейност 6.2 на Националната програма програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“