Skip to main content

Покана за учредително събрание на Обществен съвет на ДГ

Във връзка с учредяване на ОС на ДГ "Слънце" съгласно чл. 265 от ЗПУО
Ви каним на родителски срещи за номиниране на членове на ОС

Изтеглете Ваашата покана:
Покана за родителски срещи групи ул. 'Цар Симеон' 84 за учредяване ОС на ДГ на 20.12.2016 г.
Покана за родителски срещи групи ул. 'Велбъжд' 7 за учредяване ОС на ДГ на 21.12.2016 г.
Покана за родителски срещи група 'Детелина' ул. 'Кокиче' 7 за учредяване ОС на ДГ на 22.12.2016 г.
Покана за родителски срещи група 'Пчеличка' ул. '11 август' 7 за учредяване ОС на ДГ на 22.12.2016 г.
Покана за родителски срещи група 'Мечо' ул. '11 август' 7 за учредяване ОС на ДГ на 22.12.2016 г.
Покана за родителски срещи група 'Светулка' с. Слокощица за учредяване ОС на ДГ на 22.12.2016 г.
 
Уважаеми родители и гости,
във връзка със създаване на Обществен съвет на ДГ "Слънце"
Ви каним на учредително събрание за избор на членове и резервни членове на ОС на ДГ
на 23.12.2016 г. от 17:30 часа на ул. "Цар Симеон I" № 84
 
Изтеглете Ваашата покана за учредително събрание на Обществен съвет към ДГ