Skip to main content

Покана за родителски срещи - 25 ноември 2022 година

Уважаеми родители,

Във връзка с избор на нов състав на Обществен съвет при ДГ "Слънце" , предстои провеждането на родителски срещи.

Предоставяме Ви да се запознаете с Поканата за тяхното провеждане.