Skip to main content

Квалификация на педагогическия персонал

Информация за предстоящи обучения

 

·         Тема на обучението.

"Приемственост между подготвителна група и начален етап на основна образователна степен - основни методи и техники за работа с бъдещите първокласници"

·         Място на провеждане.

ДГ "Слънце“

·         Период на провеждане.

23.01.2024 г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 10:00 ч.,

Краен час - 10:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

лектор: НУ "Св. Климент Охридски"

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

·         Тема на обучението.

"Запознаване с механизъм за действие при случай на дете в риск"

·         Място на провеждане.

ДГ "Слънце“

·         Период на провеждане.

22.01.2024 г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч.,

Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

19

 

·         Тема на обучението.

"Прилагане на карта за функционална оценка, базирана на ICF-CY. Извършване на функционална оценка на деца и ученици от членовете на ЕПЛР"

·         Място на провеждане.

ДГ "1- ви юни", град Сандански

·         Период на провеждане.

18.01.2024 г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч.,

Краен час - 15:00 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

РЦПППО, град Кюстендил

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

1

 

·         Тема на обучението.

"Идентифициране на потребностите от обща и допълнителна подкрепа. Проследяване и оценяване напредъка в развитието на децата от екипите за подкрепа за личностно развитие през първото полугодие за учебната 2023/ 2024 година"

·         Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

·         Период на провеждане.

15.01.2024 г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 16:30 ч.,

Краен час - 17:30 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

19

 

·         Тема на обучението. 

 "Методика на обучението на децата и учениците по БДП"

·         Място на провеждане.

 онлайн

·         Период на провеждане.

 13.01.2024 г.- 14.01.2024 г.

·         Начален и краен час.

 Начален час - 10:00 ч.,

 Краен час - 16:00 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

 Дидакта Консулт

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

 3

 

·         Тема на обучението.

"Откривателско учене и екологично образование в предучилищното образование"

·         Място на провеждане.

ДГ "1- ви юни", град Сандански

·         Период на провеждане.

08.01.2024 г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 16:30 ч.,

Краен час - 17:30 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

13

 

·         Тема на обучението.

"Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП"

·         Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

·         Период на провеждане.

05.12.2023 г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч.,

Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

18

 

·         Тема на обучението.

"Съхранение и развитие на българските традиции и културна идентичност"

·         Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

·         Период на провеждане.

15.12.2023 г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч.,

Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

18

 

·         Тема на обучението.

"Модел за адаптация в детската градина. Взаимодействие с родителите"

·         Място на провеждане.

ДГ "1- ви юни", град Сандански

·         Период на провеждане.

09.12.2023 г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 16:30 ч.,

Краен час - 17:30 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

18

 

 

·         Тема на обучението.

 "Професионално портфолио - майсторство и презентация"

·         Място на провеждане.

 ДГ "Слънце", ул. "Цар Симеон I" 84

·         Период на провеждане.

  08.11.2023 г.

·         Начален и краен час.

 Начален час - 13:00 ч.,

 Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

 ДГ "Слънце"

 Вътрешноинституционална квалификация

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

 20

 

 

 

 "Проектно базирано обучение в българското образование - теоретични аспекти и методически решения"

·         Място на провеждане.

 ДГ "Слънце", ул. "Цар Симеон I" 84

·         Период на провеждане.

 24.10.2023 г

·         Начален и краен час.

 Начален час - 13:00 ч.,

 Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

 ДГ "Слънце"

 Вътрешноинституционална квалификация

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

 19

 

·         Тема на обучението.

 "Подобряване на компетентностността на младите учители на новите работни места - успешна професионална адаптация"

·         Място на провеждане.

 ДГ "Слънце", ул. "Цар Симеон I" 84

·         Период на провеждане.

 03.10.2023 г.

·         Начален и краен час.

 Начален час - 13:00 ч.,

 Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

 ДГ "Слънце"

 Вътрешноинституционална квалификация

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

 7

 

 

·         Тема на обучението.

 "Проследяване постиженията на децата - форми, методи,    инструментариум"

·         Място на провеждане.

 ДГ "Слънце", ул. "Цар Симеон I" 84

·         Период на провеждане.

 18.09.2023 г.

·         Начален и краен час.

 Начален час - 13:00 ч.,

 Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

 ДГ "Слънце"

 Вътрешноинституционална квалификация

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

 7

 

·         Тема на обучението.

 Развиване на ефективни умения за планиране на учебното съдържание"

·         Място на провеждане.

 ДГ "Слънце", ул. "Цар Симеон I" 84

·         Период на провеждане.

 15.09.2023 г.

·         Начален и краен час.

 Начален час - 13:00 ч.,

 Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

 ДГ "Слънце"

 Вътрешноинституционална квалификация

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

 7

 

 1. Тема на обучението.
 „Атестирането – неизбежно и безопасно"
 1. Място на провеждане.
 онлайн
 1. Период на провеждане.
21.07.2023 г. - 21.08.2023 г.
 1. Начален и краен час.
Начален час - 10:00 ч., Краен час - 18:00 ч.
 1. Наименование на обучителната организация.
„ИДЕИТЕ“ ЕООД /Истилияна Стойнова
 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
2

 

 1. Тема на обучението.
 „Комуникационни и презентационни умения"
 1. Място на провеждане.
к.к. Слънчев бряг
 1. Период на провеждане.
01.07.2023 г. - 04.07.2023 г.
 1. Начален и краен час.
Начален час - 15:00 ч., Краен час - 12:30 ч.
 1. Наименование на обучителната организация.

Център за съвременно образование

Проф. Д-р Тодор Мишев

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
4

 

 1. Тема на обучението.
Тема: „Национална научно-практическа конференция "Проектно базирано обучение в българското образование - теоретични аспекти и методически решения""
 1. Място на провеждане.
к.к. Слънчев бряг
 1. Период на провеждане.
 29.06.2023 г. - 01.07.2023 г.
 1. Начален и краен час.
Начален час - 15:00 ч., Краен час - 13:30 ч.
 1. Наименование на обучителната организация.
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", град Бургас, Департамент КПРПС, град Бургас
 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
2

 

 1. Тема на обучението.

„Взаимодействие детска градина - семейство"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Джани Родари", град Гоце Делчев

 1. Период на провеждане.

14.05.2023 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 11:00 ч.,

Краен час - 12:30 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

19

 

 1. Тема на обучението.

„Иновативен модел на взаимодействие между детската градина и семейството"

 1. Място на провеждане.

град Гоце Делчев

 1. Период на провеждане.

13.05.2023 г. - 14.05.2023 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч.,

Краен час - 10:30 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

Издателска група "Просвета", Р. Иванова

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

19

 

 1. Тема на обучението.

„Осигуряване на плавен преход от детска градина към училище“

 1. Място на провеждане.

ДГ "Д-р Тодора Миладинова", град Рила

 1. Период на провеждане.

04.05.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч.,

Краен час - 13:45 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

11

 

 1. Тема на обучението.

„Изграждане на учеща общност в партньорство със семействата“

 1. Място на провеждане.

ДГ "Д-р Тодора Миладинова", град Рила

 1. Период на провеждане.

04.05.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 11:15 ч.,

Краен час - 12:45 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

11

 

 1. Тема на обучението.

Организиране на основна форма на педагогическо взаимодействие по БДП"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

02.05.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 10:00 ч.,

Краен час - 10:45 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

12

 

 1. Тема на обучението.

Изграждане на приобщаваща среда в детската градина. Методи и подходи за работа с деца в риск

 1. Място на провеждане.

НЦПКПС, град Банкя

 1. Период на провеждане.

28.04.2023г.- 30.04.2023 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 14:00 ч.,

Краен час - 12:30 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

лектор: НП "Квалификация"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

1

 

 1. Тема на обучението.

Организация на обучителния процес по БДП

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

28.04.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч.,

Краен час - 13:45 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

5

 

 1. Тема на обучението.

Петнадесета научно - практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

 1. Място на провеждане.

град Бургас

 1. Период на провеждане.

24.04.2023г.- 26.04.2023 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 10:00 ч.,

Краен час - 10:45ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

1

 

 1. Тема на обучението.

""Планиране и организиране на образователния процес"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

18.04.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 10:00 ч.,

Краен час - 10:45ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

7

 

 1. Тема на обучението.

"Организиране на основна форма на педагогическо взаимодействие в разновъзрастова група"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

06.04.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 10:00 ч.,

Краен час - 10:45ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

10

 

 1. Тема на обучението.

"Методика на обучението по БДП"

 1. Място на провеждане.

дистанционно обучение

 1. Период на провеждане.

20.03.2023г. - 20.04.2023 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 10:00 ч.,

Краен час - 16:00ч.

.

 1. Наименование на обучителната организация.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

4

 

 1. Тема на обучението.

 "Благоустрояване и озеленяване на кът с образователен, екологичен и двигателен ефект"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

18.03.2023 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 10:00 ч.,

Краен час - 11:30ч.

.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

12

 

 1. Тема на обучението.

"Организиране на основна форма на педагогическо взаимодействие в разновъзрастова група /ОН "Околен свят"; тема "Растенията цъфтят"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

14.03.2023 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 15:50 ч.,

Краен час - 16:35ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

10

 

 1. Тема на обучението.

"Методи и подходи за работа с деца в риск. Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

27.02.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 13:30 ч.,

Краен час - 14:15ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

21

 

 1. Тема на обучението.

"Новите функционалности на е-просвета и работа с "бяла дъска"

 1. Място на провеждане.

Читалище "Братство", град Кюстендил

 1. Период на провеждане.

24.02.2023г

 1. Начален и краен час.

Начален час - 14:00 ч.,

Краен час - 15:00ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

: Информационен център "Просвета" - Кюстендил

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

2

 

 1. Тема на обучението.

"Запознаване с нормативните промени на Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението на движението по пътищата."

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

08.02.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 13:30 ч.,

Краен час - 14:15ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

21

 1. Тема на обучението.

"Популяризиране на добри практики в прилагане на адаптационния модел в прехода семейство - детска градина""

 1. Място на провеждане.

Средно езиково училище "Св. П. Хилендарски", град Дупница

 1. Период на провеждане.

31.01.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 14:30 ч.,

Краен час - 16:30 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

РУО - Кюстендил

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

3

 

 1. Тема на обучението.

"Идентифициране на потребостите от обща и допълнителна подкрепа. Проследяване оценяване и напредъка в развитието на децата от екипите за подкрепа за личносттно развитие през първото полугодие за учебната 2022/2023 година"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

24.01.2023г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч.,

Краен час - 13:45 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ"Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

22

 

 1. Тема на обучението.

"Поведенчески проблеми в предучилищна възраст. Решаване на казуси."

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

02.12.2022г

 1. Начален и краен час.

Начален час - 12:30 ч.,

Краен час - 15:00 ч

 1. Наименование на обучителната организация.

Психолог Снежина Михайлова

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

21

 

 1. Тема на обучението.

"Агресията у децата"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

01.12.2022г

 1. Начален и краен час.

Начален час - 12:30 ч.,

Краен час - 15:00 ч

 1. Наименование на обучителната организация.

Психолог Снежина Михайлова

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

21

 

·         Тема на обучението.

"Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие"

·         Място на провеждане.

НЦПКПС, град Банкя

·         Период на провеждане.

23.11.2022 г. - 25.11.2022г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 14:00 ч.

Краен час - 12:30 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

Национална програма "Мотивирани учители и квалификация" 2022 г.

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

1

 

 1. Тема на обучението.

"Иновативни методи и подходи за реализиране на педагогическото взаимодействие"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Зорница", град Пловдив

 1. Период на провеждане.

10 – 11 ноември 2022г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 16:00 ч.

Краен час - 13:45 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Зорница"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

4

 

 1. Тема на обучението.

Тема на обучението"БДП. Методика на преподаване"

 1. Място на провеждане.

онлайн

 1. Период на провеждане.

27.10.2022г. - 28.10.2022 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч.

Краен час - 15:00 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

Институт за човешки ресурси

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

2

 

 1. Тема на обучението.

Тема на обучението: "Здравословни и безопасни условия на труд"

 1. Място на провеждане.

онлайн - синхронно

 1. Период на провеждане.

19.10.2022г..

 1. Начален и краен час.

Начален час - 14:30 ч.

Краен час - 16:00 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

Институт за човешки ресурси

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

2

 

 1. Тема на обучението.
 
 1. Място на провеждане.

НЦПКПС, град Банкя

 1. Период на провеждане.

12.10.2022 г. - 14.10.2022г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 14:00 ч.

Краен час - 12:30 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

НЦПКПС - Национална програма "Мотивирани учители и квалификация" 2022 г.

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

2

 

 1. Тема на обучението.

"Приобщаващо образование - понятия, дейности и документи за обща и допълнителна подкрепа"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

10.10.2022 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 17:30 ч.

Краен час - 18:15 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

22

 

 1. Тема на обучението.

"Развиване на дигиталната компетентност на педагогическите специалисти, необходима за работа в XXI век. Дигитална детска градина

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

21.09.2022г

 1. Начален и краен час.

Начален час - 17:30 ч.,

Краен час - 18:15 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

22

 

 

·         Тема на обучението.

"Специализирана методика за допълнително обучение по български език за деца от предучилищна възраст"

·         Място на провеждане.

хотел "Света София", гр. София

·         Период на провеждане.

09.08.2022 г. - 11.08.2022г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 13:30 ч.

Краен час - 12:30 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

Проект BG05M2OP001-3.005-004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

2

 

 

·         Тема на обучението.

"Управление на образователната институция в условията на криза"

·         Място на провеждане.

НЦПКПС, гр. Банкя

·         Период на провеждане.

26.07.2022 г. - 27.07.2022г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 14:00 ч. 

Краен час - 12:30 ч. 

·         Наименование на обучителната организация.

,,Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

1

 

 

·         Тема на обучението.

"Работа в екип"

·         Място на провеждане.

Хотел "Сън Палас"- Слънчев бряг

·         Период на провеждане.

02.07.2022 г. - 05.07.2022г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч. /02.07.2022 г./

Краен час - 12:00 ч. /05.07.2022 г./

·         Наименование на обучителната организация.

Център за съвременно образование

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

4

 

·         Тема на обучението.

"Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция"

·         Място на провеждане.

НЦПКПС, гр. Банкя

·         Период на провеждане.

01.07.2022 г. - 03.07.2022г.

·         Начален и краен час.

Начален час - 13:00 ч. /01.07.2022 г./

Краен час - 12:00 ч. /03.07.2022 г./

·         Наименование на обучителната организация.

Национална програма: ,,Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

1

 

·         Тема на обучението.

Регионална конференция "Екипна работа и сътрудничество"

·         Място на провеждане.

Парк хотел, град Кюстендил

·         Период на провеждане.

28.06.2022 г. - 29.06.2022г.

·         Начален и краен час.

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 17:30 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Кюстендил

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

1

·         Тема на обучението.

"Приобщаващо образование - понятия, дейности и документи за обща или допълнителна подкрепа"

·         Място на провеждане.

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", град Кюстендил

·         Период на провеждане.

28.06.2022 г. - 29.06.2022г.

·         Начален и краен час.

Начален час: 10:00 ч. /28.06.2022 г./

Краен час: 17:00 ч. /29.06.2022 г. /

·         Наименование на обучителната организация.

Институт за човешки ресурси - град София

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

1

 

 1. Тема на обучението.

Иновативни допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през лятото"

 1. Място на провеждане.

 ДГ "Слънце"

 1. Период на провеждане.

16.06.2022 г.

 1. Начален и краен час.

Начален час - 18:00 ч.

Краен час - 18:45 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

ДГ "Слънце" 

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

18

 

 1.  Тема на обучението.

"Коучинг. Обмяна на добри практики с ДГ "Слънце"

 1. Място на провеждане.

ДГ "Слънце", к.к. Слънчев бряг; "Гранд Хотел Оазис", Слънчев бряг

 1. Период на провеждане.

10.06.2022 г. - 12.06.2022г.

 1. Начален и краен час.

Начален час: 13:00 ч. /10.06.2022 г./

Краен час: 12:00 ч. /12.06.2022 г. /

 1. Наименование на обучителната организация.

Център за психологически изследвания, обучение и развитие на персонала "Бонев Груп"

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

12