Skip to main content
Група „Слънце”
ІІ-гр.Кюстендил, ул. „Велбъжд” №7
 

08 slance

Ний сме мънички слънца,
носим радост, красота!
Весел смях от нас се лее,
щастие от нас струи!
Играем, учим и творим
и всеки ден е тъй любим!

Екип на група „Слънце”:
Учители: г-жа Станислава Василева Маджова
и г-жа Елеонора Симеонова Георгиева
пом. възпитател: Славка Милева Гоцевска
slance-2022-2023