Skip to main content

06 mechoГрупа „Мечо”- яслена
ІІІ-гр.Кюстендил, ул. „11 август”№ 7

Поздрави от яслена група „Мечо”!
Ако един невинен „мечо” живее в нашите сърца,
то фактът няма да е просто слух,
че тук при нас израстват малките деца

Екип на група „Мечо”:                           

Мед. сестри: Динка Стайкова Лумбарска
Пом. възпитател: Искра Кирилова Георгиева
mecho-2022-2023