Skip to main content

група "Мечо"

Мостът на времето

Днес децата живеят в един динамичен и технологично напреднал свят. Ежедневието им е свързано с интерактивните игри, телевизията или механичните играчки. Ето защо, всяко докосване на малчуганите до историческото минало на дедите ни чрез различни предмети от бита е нещо вълнуващо за тях, непознато и различно. Те с искрено любопитство разглеждат и се запознават с най - различни излезли от масова употреба предмети и се интересуват от дейностите, които се извършват с тях.

Под красивите звуци на българската народна музика и с голям ентосиазъм малките „мечета“ чевръсто завъртяха чекръка и мотовилката. Така в края на месец февруари 2023 година сами успяха да намотаят кълбета от бяла и червена прежда, която ще им бъде нужна за изработването на мартенички, с които да се подготвят за предстоящия празник. Докосвайки се до миналото децата го съживиха и със своя детски порив съградиха мост на приемственост към живите традиции от нашия бит и култура, които ни правят българи.