Skip to main content

група "Мечо"

Кукери

Една от най-древните традиции в България, датираща още от времето на траките е Кукерството. Във времето тя се превръща в един красив обичай, изпълнен с мистично единство на ритъм, цвят и звук. Според традицията маските пазят от нечисти сили, а звукът от чамовете, които висят на поясите на танцьорите засилват тяхната сила.
На 05.01.2023 г. малките „мечета“ с много настроение се потопиха в тази магия, обличайки автентични кукерски костюми. С голяма емоция те подскачаха и изпълваха атмосферата в занималнята с магичния звук, излизащ от хлопките закачени по тях. С изработените шарени, различни по форма и вид маски, малчуганите се превъплътиха в истински кукери и се докоснаха до този обичай, който ще помнят дълго време. Запознавайки се с уникалния български фолклор и характерните му особености, децата позволяват на вековните традиции да продължат да бъдат живи.