2021-07-12-1.jpg

Здраве и сила

Проектът " Здраве и сила" е за укрепване на  двигателна активност на детето и е от национална програма 2007-2009

При реализирането му всяка група от ОДЗ участва в занимални по програма " Здраве и сила". Участието в редица спортни занимания съдейства за закаляване на децата и формирането у тях на желания за победи.

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил