2021-07-12-1.jpg

След проведено на 25 ноември 2019 година събрание на родителите за излъчване на представители - Обществения съвет на детската градина.е в състав:
 
Председател : Даниел Методиев Стоянчов

Основни членове:
Анастасия Бояджиева - представител на Община Кюстендил
Силвия Симеонова Георгиева - представител на родителите
Албена Валентинова Бояджиева - представител на родителите
Десислава Миленова Ангелова - представител на родителите
 
Резервни членове :
Димитрина Укалска - резервен член за представител на Община Кюстендил
Мария Асенова Испорска - представител на родителите
Юлиан Александров Васев - представител на родителите
Олга Василева Палчева - представител на родителите
Лилия Бориславова Бараклийска - представител на родителите

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил