2021-07-12-1.jpg

Основни членове:

Анастасия Бояджиева - Община Кюстендил

Ирена Кирилова Кирилова - председател

Светозар Ангелов Борисов

Мария Стойнева Георгиева

Десислава Здравкова Златкова

резервни членове

Десислава Петкова Петкова

Даниела Василева Стойова

Анита Георгиева Иванова

Димитринка Укалска- община Кюстендил

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил