2021-07-12-1.jpg

До края на 2019 година предстои конструиране на нов състав на обществения съвет на детската градина. 
 
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската
градина  и за граждански контрол на управлението им.
ОС се изгражда на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и
училищното образование. Дейностите на ОС, както и начина и етапите на създаването и устройството му са регламентирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Предстои свикване на срещи на родителите и на обществения съвет , за което ще Ви информираме своевременно.

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил