2021-07-12-1.jpg

Атмосфера

Верни на своя девиз: "Обединено детско заведение Слънце - слънчев дом за всяко дете" - екипът  ни се стреми към създаване  на една спокойна атмосфера,  за доброто възпитание и образование на децата.Ето защо:

•    обстановката в детското заведение  е близка до домашната, за да не се провокира стрес у детето при промяната на обстановката.

•    персоналът се съобразява с индивидуалните особености на всяко дете, включително хранителния режим и изискванията на родителите.

•    насърчаваме творческите способности на всяко дете и поставяме децата в ролята на поемащи отговорност.

•    организираме изработването на  „поздравителни картички” за рождените дни на децата и традиционни празници по народния календар
провеждаме тържества за Коледа, Баба Марта,8-ми март и други интересни за децата празници.

•    в процеса на образование и възпитание на децата не се поставя граница между тях и учителките: за благоприятното развитие на децата спомагат отзивчивостта и всеотдайността в грижите на персонала ни.

•    децата се ориентират и насочват за образователна дейност, чрез провокиране на интерес към дейността.

Режим

Организация на дейноста в ОДЗ " Слънце"

08.00-08.30 – прием на децата, свободни игри

08.30-08.45 - утринна гимнастика

08.45-09.15 - закуска

09.15-10.15 - занимания, организирано групово занятие

10.30-11.15 - игри и занятия по чужди езици

11.15-12.00 - игри и разходки навън – на открито

12.15-12.45 - подготовка за обяд, обяд

13.00-15.00 - подготовка, следобеден сън

15.30-15.45 - следобедна закуска

15.45-16.30 - организирано групово занятие

16.30-18.00 - свободни игри, изпращане на децата.

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил