2021-07-12-1.jpg


Задуха северният вятър
и тежко разлюля гората
и ето над потока чист
зарониха се лист след лист.

Есента дава богати възможности за събиране на различни естествени природни материали. Малките „детелинки“ с удоволствие се отдадоха на тази дейност в лесопарк „Хисърлъка“ и в двора на детската градина. Събирайки природни материали те научиха повече за природния свят, за богатството на природата през този вълшебен сезон, развиваха умения за наблюдение и разкриването на възможности за съчетаване на различни природни материали.
На 22.10.2020г. малчуганите от група „Детелина“ изработиха невероятни пана, есенни фенери и животни от събраните материали, като дадоха свобода на въображението си. В тях те отразиха любовта си към природата и животните. Развиха своята сръчност, научиха нови техники за работа с различни и нестандартни материали.
Работата с природни материали достави истинско удоволствие на децата, стимулира въображението им, даде им увереност в собствените сили и разви умението им за работа в екип.
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил