2021-07-12-1.jpg

 
 
 
 В ДГ „Слънце“ гр. Кюстендил продължава допълнителното обучение по български език с децата, участващи в проектната дейност по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Сформирани са две групи с общо 10 деца. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.
След принудителното прекъсване, възобновяването на дейностите по Проект АПСПО започна на открито, при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата отново имат възможност да се потопят в чудния свят на българския език.
 
 
 
 
 
 

 

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил