2021-07-12-1.jpg

 ОДЗ ‘’Слънце’’  регистрира своето участие като работодател в проектите  „Ученически практики“ и  „Студентски практики“ .

Участието  в проекта ни  предоставя чудесна възможност да използваме капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на нашето детско заведение и да обменим  нови и свежи идеи, които да спомогнат за бъдещето ни развитието .

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 30 юни 2015 година.

Прелагаме Ви да се запознаете с работата ни по проекта със следната презентация.

ОДЗ "Слънце" Кюстендил и "ПРАКТИКИ"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил