2021-07-12-1.jpg

Уважаеми родители,

Във връзка с избор на нов състав на Обществен съвет при ДГ "Слънце" , предстои провеждането на родителски срещи.

Предоставяме Ви да се запознаете с Поканата за тяхното провеждане.

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил