2021-07-12-1.jpg

В периода от 15.03.2021 г. до 31.03.2021 г. отсъствията на децата записани за задължително предучилищно образование, са допустими по желание на родителите след писмено уведомление до директора на детската градина.

Заявление за желание на родителите за отсъствие на дете, записано за задължително предучилищно образование в периода от 15.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:

Заповед на МОН:

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил