2021-07-12-1.jpg

На 1 септември 2020 година Министерството на здравеопазването излезе с важна информация за родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за необходимите документи и изследвания, които трябва да представят във връзка с началото на учебната година, при постъпване за първи път или възобновяване на посещенията в ясла или градина.
Новопостъпилите деца в детски градини и ясли, както и отсъстващите повече от 2 месеца от учебни занятия, ще трябва да направят задължително изследване. И още нещо важно - родителите на по-големите ученици пък ще имат задължението да предоставят декларация, че детето им не е имало контакт със заразно болен. Медицинска бележка от личен лекар няма да бъде изисквана.
Какво е необходимо да се знае за децата, които посещават ясли и детски градини:
За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:
- здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
- отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:
- здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
- отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
- изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;
- изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
- медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.
От министерството обръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразноболен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразноболни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. За деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил