2021-07-12-1.jpg

Играта е любима дейност за всички деца в детската градина, а възпитанието и обучението по БДП е съпроводено с много интересни и занимателни игри. Малките палавници посредством играчките овладяваха наименованието и предназначението на превозните средства, отдавайки се на предметно-манипулативни игри. В сюжетно-ролевите игри малчуганите овладяваха социалните роли – шофьор, полицай, пътник, пешеходец , както и правилата за движение, регулирани от избраната ролева позиция.

С много интерес и желание протичаха и дидактичните игри, чрез които се затвърдяваха и усъвършенстваха знанията и уменията, получени от обучаващите, игрово-познавателните и практическите ситуации. Различните видове игри, като допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за осъществяване на образователния процес по БДП, допринасят за придобиване на практически компетентности и пътна култура у децата.

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил