2021-07-12-1.jpg

Всяка втора събота на месец Септември се отбелязва "Световния ден на първата помощ". Целта е да се почете безкористното дело на обучените по първа помощ доброволци от Червения кръст, както и да се фокусира общественото внимание върху приноса им за спасяването на човешки живот. Тази година мотото на Световния ден на първата помощ е с акцент върху младежите и подрастващите, като гласи: "Бъди герой по първа помощ в училище и в твоята общност!"
В дните непосредствено преди 11 септември 2021 година, доброволци от БЧК гостуваха във всички групи на ДГ "Слънце". По интересен и увлекателен начин, те разказаха на децата как медицинските специалисти се грижат за нашето здраве при извънредни ситуации. Малчуганите станаха свидетели и участници в демонстрации на различни техники и похвати за оказване на първа долекарска помощ.Те научиха как да реагират правилно в случай на наранявания, как да използват различни видове превързочни материали и медицински изделия - бинтове, марли, лепенки...
Децата бяха изключително заинтригувани от всичко видяно и побързаха да пресъздадат наученото в своите сюжетни игри, превръщайки себе си в "герои по първа помощ".
Инциденти могат да се случат навсякъде, по всяко време и под различна форма. За това е толкова важно да възпитаваме нагласата за взаимопомощ в трудни моменти у всички подрастващи.!

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил