2021-07-12-1.jpg

Една от основните и най-важни дейности в детската градина е музикалното обучение. Под формата на музикални игри нашите възпитаници усвояват така важните за тяхната възраст познания за ритъм, темпо и мелодия.
В летните занимания децата представиха музикалните игри " Песента на морето", "Музикален стол" и "Аз създавам музика". Прекрасно е да видиш как децата се забавляват, пеят, танцуват или създават своята мелодия.
Музикалните игри в детска градина "Слънце" са нещо изключително важно и ние вина ги включваме с радост в ежедневието на децата.

 

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил