2021-07-12-1.jpg

 

 

За съхранението  и популяризирането на българските народни танци работиха с децата  от III група „ Зайче“.

 

 

 

 

 

В поредица от занимания учителките Павлина Гайтанджиева и Величка Миланова  са  си поставили за цел да представят  хора от всички фолклорни области на България – Тракийска, Пиринска, Шопска,Родопска, Северняшка и Добруджанска. Хванати заедно ръка за ръка деца и преподавателки разучават стъпките.

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил