2021-07-12-1.jpg

"Освободете потенциала на детето и то ще трансформира света"
М. Монтесори

 

 

Под формата на различни игри с естествени материали и предмети от заобикалящата ги среда през месец ноември 2021 година нашите "слънца" се докоснаха до метода на Монтесори. Той  спомага за развитието на вродената в децата любознателност към нови знания и умения, осъзнавайки собствените си възможности и чувството за полезност и значимост.
С малки, но сигурни стъпки, ДГ "Слънце" върви по пътя на Монтесори педагогиката, която подкрепя и следва пълноценното детско развитие.

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил