2021-07-12-1.jpg

В седмицата от 26.10.2021 г. до 29.10.2021 г. в ДГ „Слънце“ гр. Кюстендил бе проведено практическо проиграване на плана за евакуация при пожар. В него взеха участие всички възпитаници , учители, помощник възпитатели, медицински сестри. Тренировъчните мероприятия се проведоха съвместно с РС ПБЗН гр. Кюстендил. Те участваха с пожарни екипи и пожарни коли в режим на светлинен и звуков сигнал, точно като в реална обстановка.
Целта на обучението е персоналът да изгради навици за безопасно и бързо извеждане на децата извън сградата, а малчуганите да придобият определени знания и навици за реагиране в случай на пожар.
На 26.10.2021 г. в сградата на ул. „Велбъжд“ в 10.30 ч. проиграването започна с подаден сигнал за възникнал пожар. Децата бяха изведени на безопасно място извън сградата на детската градина. Последва проверка на наличния състав от учителките и медицинските сестри на групите: „Слънце“, „Синчец“, „Калинка“ и „Гъбка“. Проверката показа, че всички малчугани са налице.
„Пожарът“ в детската градина бе овладян много бързо от пристигналия екип огнеборци с два противопожарни автомобили. Децата имаха възможност да се запознаят с пожарникарите, които им разказаха за изключителната важност на своята професия, чиято основна цел е опазването на здравето и живота на хората. Огнеборците припомниха на малките възпитаници на ДГ „Слънце“ основните правила на поведение в случай на огнено бедствие. Те демонстрираха противопожарна техника, споделиха с децата как действат при пожар, какво е облеклото на пожарникаря и защо е важно да се евакуират от горящата сграда.
На 27.10.2021 г. групи „Детелина“, „Светулка“, „Пчеличка“ и „Мечо“ участваха в игрите: „Внимавай, пожар!“ и „Малки пожарникари“ и чрез игрови методи придобиха знания и умения за реагиране в случай на пожар. Научиха номера на телефона за съобщаване за опасност - пожар.
На 29.10.2021г. в централната сграда на детската градина на ул. „Цар Симеон I“ 84 се проведе пробна евакуация на деца и персонал с акцент правилно поведение по време на пожар. В рамките на 6-7 минути всички деца и педагози напуснаха сградата. Бързо пристигналия екип огнеборци потушиха „пожара“. Последвалите демонстрации на противопожарна техника пред малчуганите от групи: „Славейче“, „Кокиче“, „Лъвчета“ предизвика възторжени реакции у тях и желание да станат пожарникари, когато пораснат.
Много е важно децата наред с всички останали знания и умения, които усвояват да бъдат подготвени и за опазване на живота и здравето в ситуации на пожар, земетресение, наводнение и безопасно движение на пътя.

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил