2021-07-12-1.jpg

През месец октомври 2021 година децата от детска градина „Слънце“ имаха възможност да се превъплътят в различни професии и да се запознаят със спецификата на всяка от тях. В педагогически ситуации, сюжетно-ролеви и дидактични игри, по интересен и привличащ детското внимание начин, малчуганите разшириха знанията си за особеностите на различните човешки дейности, обогатиха своите представи за мястото на работа, условията на труд, работното облекло, характерните инструменти и средства, с които хората осъществяват своята дейност, осъзнаха необходимостта и значението на всяка една професия. С голямо удоволствие, споделяйки лични впечатления и емоции, влизаха в ролята на реализирали се вече „големи“ - лекари, зъболекари, готвачи, архитекти, строители, пощальони, шофьори, автомонтьори, пожарникари и изпитаха истинска удовлетвореност от игрите.
С грейнали от усмивки личица, малките ни възпитаници поздравиха хората, работещи в строителството по случай деня на архитектите, строителите и зидарите - 6 октомври, лекарите по случай професионалния празник на българския лекар - 19 октомври, готвачите по случай световния ден на готвача - 20 октомври.
Всички тези дейности ги накараха да се чувстват пораснали, значими, уверени, но най -вече щастливи. Научиха ги да мечтаят, да бъдат упорити, да знаят какво искат и защо го искат. Днес много от „порасналите“ се чувстват щастливи именно защото са постигнали детските си мечти. „Когато порасна ще стана...“ е една от най- сериозните житейски заявки на всяко дете.

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил