2021-07-12-1.jpg

Свещен е хлябът, дар и благодат – това научиха децата, отбелязвайки Световния ден на хляба през месец октомври 2021 година. Те проследиха пътя му от житеното зрънце до нашата трапеза, разбраха за значението му в човешката история, за неговата символика.
Облечени в красиви народни носии, пазители на българските традиции, малките „слънца“ се потопиха в тайнството на неговото приготвяне – от замесването до дегустацията му.
С уважение изказано от детските усти, с ръце протегнати за късче залък, те преклониха глави пред него и благодариха!
Благословен да бъде този свещен дар!

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил