2021-07-12-1.jpg

На 14 май 2021 година, 130 деца от ДГ „Слънце“ взеха участие в състезанието „Аз ще бъда ученик“, организирано от Сдружението на българските начални учители, съвместно със Синдиката на бълтгарските учители.

Малките любознайковци не се затрудниха и с лекота решиха интересните задачки от образователни направления „Български език и литература“, „Математика“ и „Околен свят“.

За достойното си представяне и показани знания бяха удостоени с грамоти, които бяха връчени на малчуганите от директора на ДГ „Слънце“ – госпожа Цекина.

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил