Skip to main content

Финансов компонент (бюджет)

Начален бюджет за 2023г. на ДГ „Слънце” Кюстендил
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.06.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.03.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.03.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.06.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на ДГ „Слънце” Кюстендил

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.03.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.12.2021 г. и обяснителна записка към него
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.09.2021 г.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
ДГ "Слънце" Кюстендил - Начален бюджет 2021 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 година
 
 
Powered by Phoca Download