Skip to main content

Полезна информация за предлаганите плодове, зеленчуци, мляко и мед в ДГ - 2022-2023 г.

Уважаеми родители,
запознаваме Ви със СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И МЕД В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ (за всеки месец) през УЧЕБНАТА ГОДИНА

месец януари

dekemvri-3
dekemvri-4

месец декември

dekemvri-1
dekemvri-2

месец ноември

noemvri-1
noemvri-2
noemvri-3

месец октомври 2022

oktomvri-1
oktomvri-2
oktomvri-3