Skip to main content

Действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Скъпи родители,
Предлагаме Ви актуална информация за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, предоставена от Държавна агенция за защита на детето и МОН, както следва:
 - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - Карта на лицензираните доставцичи на социални услуги за подкрепа на деца и семейста
- Информация за социалните услуги в общността за децата

 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
Надяваме се информацията да Ви бъде полезна и при необходимост да се ползва.