НП "Успяваме заедно"

 

rv 2021 logo

ДГ " Слънце" участва в Национална програма "Успяваме заедно". Общата цел на програмата е: Осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина.

Дейности по Национална програма "Успяваме заедно"

ДГ " Слънце" участва в Национална програма "Успяваме заедно". Общата цел на програмата е: Осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина. А една от специфичните цели е : Споделяне на опит в рамките на детската градина, включително и със семейната общност.
Във връзка с това за месеците октомври,  ноември и декември 2019 година се проведоха дейности с родителите от група "Славейче". Част от тях се включиха в дни на отворени врати в дейности за представяне на своята професия пред децата от групата. Бяха представени професиите хореограф и автомобилен състезател.
Бе създаден кът на семейството, включващ семейна снимка на всяко дете и удобни мебели за почивка и игра. През м. септември и м. октомври се включиха няколко родители в дневния режим на групата, като прочетоха приказки от книжки, закупени по проекта.
На 21.11.2019г. беше проведена работилничка с родители , на която деца и родители заедно с децата рисуваха върху тениски.
През месеците септември, октомври, ноември и декември се проведе и инициативата "Утринна приказка" с родители от група "Славейче".
Месец декември започна с коледна работилничка за родители и деца, като първото мероприятие от предвидените за месеца се проведе на 5 декември 2019 година - деца и родители заедно украсиха коледната елха в групата.
 
Благодарим Ви родители за разбирането и съдействието!
 
 
Дейностите продължиха и по време на пандемията от COVID 19, посредством провежданите виртуални срещи между нас - деца, родители и ученици.
  Група "Славейче" на ДГ "Слънце" изпълни поредните дейности, част от НП "Успяваме заедно".
 
Благодарим за съдействието на родителите от група "Славейче", които за пореден път се включиха активно във всички дейности и заедно изградихме активна семейна общност!