Проект "Образование за утрешния ден"

 

rv 2021 logo

ДГ „Слънце“ е бенефициент по проект на МОН N: BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.