Skip to main content

Финансов компонент (бюджет)

Отчет за изпълнение на бюджета на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.12.2021 г. и обяснителна записка към него
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.09.2021 г.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
ДГ "Слънце" Кюстендил - Начален бюджет 2021 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.12.2020 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2020 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.09.2020 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 30.06.2020 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.03.2020 г.
ДГ "Слънце" Кюстендил - Начален бюджет 2020 г.
Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-274 от 28.02.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце", гр.Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 30.09.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 30.06.2019 г.
 
 
Powered by Phoca Download