Успешно финализиран проект

В ДГ"Слънце" беше финализиран проекта "Зелена детска площадка - по - близо до децата". Проектната идея се реализира с финансовата подкрепа на Сдружение "Платформа Агора" и Община Кюстендил.
При изпълнението на проекта беше положен доброволен труд от страна на родителите и възпитателите, както при почистването на дворното пространство, така и при засаждането и озеленяването на "Зелената алея".
В резултат на осъществения проект, децата се радват на по красиво, обновено и зелено място за игра.
 
 
Категория: Проекти

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил