„ Земята е наша и ние трябва да я пазим“

ОДЗ “Слънце“  реализираме успешно проект ОДЗ”СЛЪНЦЕ”-СЛЪНЧЕВ И ЗЕЛЕН ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ от Национална кампания „ За чиста околна среда – 2015“ на тема; “  Обичам природата и аз участвам“.

 

 

На 21 октомври 2015 г в голямата   зала на читалище „ Братство“ - Кюстендил се проведе специално организирано тържество, с което се финализираха дейностите по  проекта.

Мотото бе „ Земята  е наша и ние трябва да я пазим“, а за украсата на залата бяха направени  логото на Националната кампания и специално изработено пано от есенни листа,  символизиращи слънцето.

Всички дейности по проекта бяха подчинени на повишаване на екологичната култура на подрастващите, което е целта на кампанията „За чиста околна среда 2015 г.“

Госпожа Маргарита Цекина – Директор на ОДЗ „ Слънце“ направи равносметка на направеното и изрази най – искрената благодарност на ръководството към всички, участвали в проекта – деца, учители, възпитатели, административен и помощен персонал, родители и  приятели на детското заведение.Резултатите са видни:

Изградени еко зони в дворовете на ОДЗ, засадени цветя и храсти, обновени пясъчници, направени нови съоръжения за игра и отдих – беседки, пързалки и др.

Организирани и проведени посещения в местностите  „Хисарлъка“  и „Трите буки „ в Осоговската планина – запомнени с много опознавателни игри и направа на пана с материали от природата.

Незабравими радостни емоции за деца и родители предизвикаха разходките с лодка на обновения парк „Езерата“ в Кюстендил

По време на тържеството децата с песни и танци показаха какво са научили за цветята, билките, декоративните храсти и многообразните дарове на планината. Поставено е началото за формиране на  позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда още от ранна детска възраст.

Финалът на тържеството бе поставен с разгръщането на голям транспирант с мотото на детския спектакъл : „ Земята  е наша и ние трябва да я пазим“.

 

Категория: Проекти

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил