ОДЗ”СЛЪНЦЕ”-СЛЪНЧЕВ И ЗЕЛЕН ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

 

 От месец април до месец септември 2015 година е периода от време, в което деца, учители, помощник възпитатели, персонал, родители и приятели на ОДЗ “Слънце“  реализираме успешно дейностите по нашия проект ОДЗ”СЛЪНЦЕ”-СЛЪНЧЕВ И ЗЕЛЕН ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА от Национална кампания „ За чиста околна среда – 2015“ на тема; “  Обичам природата и аз участвам“.

 

 

 

 Пролетните и летни месеци се оказаха изключително благоприятни за цялостно благоустрояване на дворните площи на централна база и  всички филиали, за  изграждане на „Зелена био-градинка“ и Еко-кът”.

 

 

 

 В началото се направи изравняване и почистване на зелени площи, пясъчници и алеи. С помощта на нашите приятели от Ротари клуб - Кюстендил бе изградена чудесна „лодка – беседка“  около голямото дърво в двора на централната база.

Освежени с нови цветове са люлки и пързалки от родителите.

 

 Всяка група на детското заведение участва в облагородяването на двора, посредством изграждането на специални еко – зони. Със задружен труд в тях посадихме различни растителни видове-цветя, храсти.

След труда в дворовете последваха дейностите, свързани с опознаването на природата и запознаването с многообразните природни материали.

 

 

 

 През месец юни и юли организирахме и проведохме излети до местността „ Хисарлъка“  и планина Осогово  - намиращи се в близост до Кюстендил.

 

 

 

 

 Разходките по красивите поляна, брането на билки, срещите с пойните птички и красиви пеперуди в гората се превърнаха в непринудени уроци по родолюбие. Децата непосредствено видяха как планината е   извор на природни блага и материали. С помощта на учителите те направиха красиви пана и намериха приложение на всичко, което можеш да намериш по пътеката в гората.

 

 

 

 Излетите в планината, проведеното „ зелено училище“ и разходките в лесопарк‚ Хисарлъка“ спомогнаха за формиране на природо съобразно поведение и полагане на грижи за  опазване на природата.

През месец август и септември дейностите по изпълнение на проекта продължават.

Категория: Проекти

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил