Зелено училище

ОДЗ „ Слънце“  град Кюстендил през месец февруари 2015 година разработи свои проект и участва в конкурса за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам ”, в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. Организатори са Министерство на околната среда и водите и ПУДООС .

Наименованието на нашия проект е „ ОДЗ – Слънчев и зелен дом за нашите деца“. С радост приехме новината през месец април, че нашият проект е класиран.

И ето вече започна реализацията на дейностите, включени в проекта.

На 16 юли  2015 година проведохме  „Зелено училище” в местността „Три буки”, намираща се в планина Осогово.

 

 

 

Преди провеждането на самото училище с децата се проведоха екологично опознавателни беседи. Най напред те се запознаха с Осоговската планина – къде е разположена ( на две държави – България и Македония ),  с какво е най – забележителна( връх Руен е най – високият в нея.), какви растения и животни има в нея.

 

 

Така предварително подготвени, деца и учители се отправиха към планината. Заредени със свеж боров въздух ,деца, учители и възпитатели  проведоха   незабравимо „зелено училище“ в планината.

Те наблюдаваха красотата на природата , запознаха се непосредствено с някои видове билки ( жълт кантарион, бял равнец, мащерка и др. ), браха цветя и горски ягоди.

 

 

 

Наред с разходката и запознаването имаше и малко труд – събиране на  природни материали. С тях и детско въображение   изработихме  различни образи- слънце, вази с цветя и др.

 

 

 

 

 

Не липсваше и развлекатална част Песни , стихчета, гатанки  и подвижни игри разнообразиха престоя на децата в планината.

С приятни спомени и весело настроение децата се завърнаха в детската градина.

Категория: Проекти

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил