Дневен режим

1.

Прием. Занимания по интереси .

Утринно раздвижване

6.30 – 8.30

2.

Подготовка за закуска и закуска

8.30 – 9.00/ подготвителни групи/

8.45 - 9.15 /яслена,І и ІІ групи/

3.

Ситуации по образователните направления по програмата за съответната възрастова група

9.00 – 10.30/подготвителни групи/

9.15 – 10.30/яслена,І и ІІ групи/

4.

Подкрепяща закуска

10.30 – 10.45

5.

Дейности извън ДОИ /   по желание на родителите,   игри ,разходки на открито/

10.45 -12.00

6.

Подготовка за обяд и обяд

12.00 – 13.00

7.

Подготовка и следобеден сън

13.00 – 15.00

8.

Следобеден тоалет, раздвижване и закуска

15.00 – 16.00

9.

Нерегламентирани ситуации

16.00 – 16.30

10.

Дейности по интереси .Игрова дейност.

Изпращане на децата.

16.30 – 18.30

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил