Дневен режим

Времево разписание Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
6.30 - 8-30 Прием на децата. Занимания по избор, игри. Дейности по интереси. Утринно раздвижване.
8.30 -  9.00 Подготовка за закуска и закуска.
/трета и четвърта група/
8.45 -  9.15
/ първа и втора група/
9.00 - 10.30 Педагогически ситуации по образователни направления.
/трета и четвърта група/
9.15 - 10.30
/ първа и втора група/
10.30 - 10.45 Подкрепителна закуска.
10.45 - 12.00 Игри, разходки, дейности по интереси.
12.00 - 13.00 Подготовка за обяд и обяд.
13.00 - 15.00 Следобеден  сън.
15.00 - 15.30 Подкрепителна закуска.
15.30 - 16.00/16.30 Педагогически ситуации по образователни направления.
/трета и четвърта група/
15.40 - 16.00
/първа и втора група/
16.00/16.30 - 18.30 Дейности по интереси. Занимания по избор. Изпращане на децата.
 
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил