група "Слънце"

Да запазим традициите живи - Лазаровден

Лазаровден е един от най - цветните и жизнерадостни празници в българския народен календар. На 18.04.2019 година момичетата от група  "Слънце" пресъздадоха народния обичай "кумичене" – последният лазарски обичай, изпълняван на Цветница, израз на ритуалното приемане на най-младите в обществото.
От рано сутринта децата пременени в красиви ръчно тъкани рокли, свиха лазарските си венчета и поеха пътя към импровизираната река, съпроводени с лазарски песни. Момите се подредиха една до друга покрай брега на реката и едновременно пуснаха венците, придружено със заклинателни думи: "Върви бързо, водица, избери ни кумица".
Научиха също, че момите в миналото са следвали пътя на водата и цветята. Чието венче стигне най-далеч, това момиче е избирано за лидер.  Наричали я "Кумица". Тя води групата лазарки в тяхната ритуална обиколка от къща на къща на следващия ден. Според вярванията тази девойка ще се ожени първа измежду вскички от тях.
С прекрасното си представяне малките "слънца" показаха, че националният дух не е угаснал, а младото поколение спазва, тачи и поддържа българските традиции, завещани от дедите ни.
 
 
Категория: група " Слънце"