група "Слънце"

В училище

Децата от група " Слънце" посетиха Основно училище " Ильо Войвода" - Кюстендил.
Училището се намира в близост до детската градина и на есен децата от подготвителната група ще са ученици там. Посещението бе организирано заедно с родителите на децата. Ръководството на училището и бъдещите учители на децата показаха учебните помещения, разказаха интересни факти за училището. Деца и родители  имаха възможност да зададат интересуващи ги въпроси. За всички стана ясно, че децата имат необходимата нагласа скоро да бъдат ученици.  

Батко ми показа
своя първи клас.
— Буквичките — каза
тук научих аз.
Гледам - светла стая
с чинове безчет.
Колко са? Не зная.
Аз броя до пет.
 
 
Категория: група " Слънце"