група "Слънце"

група " Слънце"

Учители:Емилия  Стоименова

                           Станислава   Маджова     

          Помощник възпитател: Николина Политинска

Категория: група " Слънце"