Skip to main content

група " Синчец"

Поклон, Апостоле! Поклон!

Пламъкът на Левски,
в сърцата ни гори,
в очите наши детски
и в бъдните ни дни.

    Симеонка Тихова


Апостоле, ти пример си за нас!
България за теб е всичко!
България е всичко и за нас!

17.02.2023 г. бе ден на почит и уважение към делото на Васил Левски.
Малчуганите от група „Синчец“ почетоха паметта на Апостола пред неговия портрет.
За него те пяха и рецитираха с любов и признателност. Мило е да се чуят стихове и песни на възхвала и възпоменание към святата личност на Левски, изпълнени от деца. Те ще го помнят завинаги, като голям родолюбец и патриот, излъчващ смелост, сила и вяра в доброто.
Със сведени глави и думите: Поклон, Апостоле! Поклон! изразиха своята признателност към делото на Левски.

 

levski-1
levski-2
levski-3
levski-4
levski-5
levski-6