Skip to main content

група "Светулка"

"На къмпинг край реката"

rekaРеката заспала отвори очичките.
Хукна като хала покрай брезичките.
Понесла листа, завлачила клони
луда река, кой ли я гони?
-Ние, казаха с глас поточета две.
-Но кой ли пък вас е подгонил
и накъде?

Иван Мишев

Какво по хубаво от това да бъдеме на хлад до реката, когато е много топло.

Ето вижте как децата от група "Светулка" къмпингуваха в средата на месец юли 2023 година по река Новоселска - приток на река Струма.

kamping-01
kamping-02
kamping-03
kamping-04
kamping-05
kamping-06
kamping-07
kamping-08
kamping-09
kamping-10
kamping-11
kamping-12
kamping-13
kamping-14
kamping-15
kamping-16
kamping-18
kamping-19
kamping-20
kamping-21