Skip to main content

група "Светулка"

Днес цялата земя е дом с добри стопани

Днес облака е слънчоглед,
а камъчетата светулки.
Доброто е далекоглед
към детската ми люлка.
И луничавото носле
на моята тъга се смее.

Танцува весело щурче
забравило къде е.

Тревата със зелен поклон
докосва моите длани.
Днес цялата земя е дом
с добри стопани.

Ангела Пранарова

На 17 юли 2023 година - третия ден от Горещниците и Празника на св. Марина децата от група " Светулка" си направиха чудесна слънчогледова фотосесия
По стара традиция българите празнуват деня на светицата за предпазване от огън и мълнии. Затова децата първо се запознаха с правилата как да не допуснем възникване на пожар през горещите летни дни, а след това се снимаха сред нива от цъфнали слънчогледи.
Ето вижте ги:

slancho-01
slancho-02
slancho-03
slancho-04
slancho-05
slancho-06
slancho-07
slancho-08
slancho-09
slancho-10
slancho-11
slancho-12
slancho-13
slancho-14
slancho-15
slancho-16
slancho-17
slancho-18
slancho-19
slancho-20
slancho-21
slancho-22
slancho-23
slancho-24
slancho-25
slancho-26
slancho-27
slancho-28
slancho-29
slancho-30
slancho-31
slancho-32
slancho-33
slancho-34
slancho-35