Skip to main content

група "Светулка"

Фолклорна плетеница

Хоро се вие, извива
сред наше село голямо.
Моми и момци игриви
танци ситнят в мегдана.

Ручи ли гайда засмяна,
тънък ѝ кавал приглася,
тамбура в цветна премяна
на тъпан радост привнася.

Слънце от небо бледнее,
вятър в стобор мълчее,
тропне ли хоро българско
земята в любов немеее.
Таня Мезева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Децата от група "Светулка" участваха в "Дните на таланта, които се проведоха в ДГ "Слънце" (8  - 15 юни 2023 година) .
С много старание на 13 юни 2023 година, в красивия двор на своята група - децата сътвориха красива фолклорна плетеница
Ето вижте: