Skip to main content

група "Светулка"

Тържество в група "Светулка"

Ето че измина старата година.
Ще се разделим с тебе, клас любим!

Като малки птички трудихме се всички.
Утре от зори почваме игри.

Лятос на прохлада в горската ливада
дружно ще вървим да се веселим!

                                                                                   Атанас Душков

В началото на месец юни 2023 година децата от група „Светулка“, зарадваха своите родители с тържество посветено на края на учебната година.
Малчуганите представиха своите танцови и певчески умения!
Бъдещите първокласници получиха своите първи свидетелства за завършена подготвителна група.
Всички деца бяха поздравени от госпожа Маргарта Цекина - Директор на ДГ "Слънце" за успешно приключилата учебна 2022/2023 година.

 

 

pr-daga-01
pr-daga-02
pr-daga-03
pr-daga-04
pr-daga-05
pr-daga-06
pr-daga-07
pr-daga-08
pr-daga-09
pr-daga-10
pr-daga-11
pr-daga-12
pr-daga-13
pr-daga-14
pr-daga-15
pr-daga-16
pr-daga-17
pr-daga-18
pr-daga-19
pr-daga-20
pr-daga-21
pr-daga-22
pr-daga-23
pr-daga-24
pr-daga-25
pr-daga-26
pr-daga-27
pr-daga-28
pr-daga-29