група "Кокиче"

„ В снежни зимни дни, топло чайче си пийни”

 
 
Децата от група " Кокиче"  посетиха ресторанта на хотел „ Стримон” в първите снежни дни на 2018 година. Там те  пиха по чаша топъл чай със вкусна бисквитка.  В реална работна атмосфера децата  се запознаха с професията на сервитьора и показаха познания за културни обноски и учтиво поведение.
  В снежните зимни дни малчуганите играят и лудуват на снега.
"Ний сме малки, здрави и калени...
 Тук в градината - иха-ха!
 Колко смях, каква игра!"
 
 
 
 
 
 
 
 
Категория: група "Кокиче"