Skip to main content

група "Детелина"

Доктор Мечо

С лекарска престилка чиста,
със слушалката сребриста,
с бяла шапка на главата -
доктор Мечо е това.

Важно крак връз крак премята,
слага бавно очилата,
сериозно, но с финес
той подканя: "Моля, влез!"

                            Ангелина Жекова

За децата от група "Детелина“ играта е това, което за възрастния човек е работата. С ролевите игри те се подготвят за реалния живот, в тях моделират житейски ситуации, научават се да общуват, натрупват социален опит, играят различни роли и ги преживяват чрез своето въображение. Една от любимите игри на децата е играта на ветеринарни лекари. Малчуганите знаят, че както хората боледуват и имат нужда от лекари, така и животните имат нужда от лекари, които да ги преглеждат и да ги лекуват, да следят за здравето им, да им дават витамини. 

През месец февруари 2023 година с голямо желание „детелинките“, облечени в подходящо облекло, влязоха в ролята на ветеринарни лекари, демонстрираха натрупаните знания за животните, показаха любов и грижа към своите малки „пациенти“. Разбира се, умело си служеха и с всички средства и материали, с които си служат ветеринарите в своята работа. Влизайки в ролята на ветеринарни лекари, децата обогатиха представите си за тази толкова вълнуваща професия и осъзнаха нейното значение.

vetrinar-01
vetrinar-02
vetrinar-03
vetrinar-04
vetrinar-05
vetrinar-06
vetrinar-07
vetrinar-08
vetrinar-09
vetrinar-10